Stone 05.07.2006 19:45

Czy można powiedzieć o Bogu, że jest niematerialny i dlatego nie pokazuje nam się w konkretnej postaci?

Odpowiedź:

Tak. Bóg jest duchem. W konkretnej postaci widzieliśmy tylko drugą osobę Boską, Jezusa Chrystusa. Bo On dla nas przyjął ludzkie ciało...

J.