Piotr 03.07.2006 12:31

Imię Boga to Jahwe. Jezus jest Bogiem. Czy to znaczy, że Jahwe to Jezus?

Odpowiedź:

Imię Boże Jahwe kojarzymy raczej z Bogiem Ojcem Starego Testamentu. Nowy Testament pokazuje nam oprócz Ojca jeszcze posłanego przez Niego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas człowiekiem i Ducha Świętego.

J.