Izabela 14.06.2006 07:44

Kto zdesydował o tym, co jest grzechem ciężkim w katolickiej etyce seksualnej?

Odpowiedź:

W kwestii oceny ciężaru takiego czy innego grzechu decyduje zazwyczaj Tradycja. Czyli to, czego Kościół przez wieki odnośnie do danego grzechu nauczał... Raczej nie można więc mówić o konkretnej osobie, ale o utrwalonych poglądach wielu osób... Warto przypomnieć w tym kontekście, że wierzymy, iż Kościołowi w rozwiązywaniu takich spraw pomaga obecny w nim Duch Świety.

J.