Kasia 11.06.2006 21:12

Na czym polega roznica miedzy byciem księdzem a zakonnikiem? Jakieś szczątkowe informacje mam dot. roznicy w celibacie w tych dwóch przypadkach, ale nie jestem w stanie tego sprecyzowac. Czy kazdy zakonnik otrzymujacy swiecenia kaplanskie moze byc spowiednikiem?

Odpowiedź:

Może tak:

1. W zakonie można być księdzem lub bratem zakonnym. Nie wszyscy zakonnicy są księżmi.

2. Księża diecezjalni są wyświęcani dla diecezji, księża w zakonie (nazywamy ich czasem ojcami) są wyświęcani dla zakonu. Jeśli pracują dla diecezji, to na podstawie umowy między biskupem diecezjalnym a danym zakonem.

3. Księża w diecezji składają przyrzeczenie zachowania celibatu. Zakonnicy ślubują życie w czystości. W praktyce nie ma różnicy, ale ranga przyrzeczenia i ślubu jest inna.

4. Co do bycia spowiednikiem... Problem w tym, że nie każdy ksiądz może być spowiednikiem, a tylko ten, któremu zezwoli na to kompetentna władza. Księdzu diecezjalnemu - jego biskup. Zakonnikowi - jego kompetentny w tym względzie przełożony. To sprawa nieco bardziej skoplikowana. Więcej znajdziesz w Kodeksie Prawa Kanonicznego (TUTAJ)

J.