teatrolog 01.06.2006 18:02

jakie jest oficjalne stanowisko koscioła w kwestii nawracania wiernych opetanych przez inne bóstwa, spoza kanonu ksiąg liturgicznych???
Czy nawracanie osób opetanych z innych kultur przez misjonarzy, bez ich zgody, jest dopuszczlną praktyką?

Odpowiedź:

Kościół zawsze prowdził działalność misyjną. To jego podstawowa misja: głosić Ewangelię. O Bogu, który chce zbawienia człowieka, o Jego Synu, który przez swoja śmierć nas zbawił i o Duchu, który nas uświęca.

Głoszenie Ewangelii nie jest zabieraniem człowiekowi jego wolności. Jeśli czyjeś nawrócenie dokonuje się przez osobisty wybór Jezusa Chrystusa pod wpływem tego, co usłyszał od misjonarza, to nie ma mowy o braku zgody...

J.