agnieszka 05.05.2006 13:46

1. Czy Maryja nas na prawdę kocha? Gdzie można znaleźć na to pewną odpowiedź?- Nie chcę opierać wiary w Jej miłość na objawieniach prywatnych.
2. Czy wszystkie tytuły Maryi z Litanii Loretańskiej można traktować jako w pełni prawdziwe? A czy niektóre z nich są po prostu przyjęte w pobożności ludowej i nie są prawdziwe?
3. Co znaczą tytuły: Domie Złoty, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej?

Odpowiedź:

1. Można to pytanie nieco zmodyfikować i zapytać: czy święci nas kochają? Odpowiedź może być jedna. Oczywiście. Inaczej nie byliby świętymi. Prawdziwa miłość do Boga, do Jezusa, zawsze wyraża się w miłości do bliźniego. Możemy więc z całą pewnością stwierdzić, że w niebie mamy całą armię życzliwych nam osób. W tym i Maryję, matkę naszego Pana...

2. Czy tytuł jest prawdziwy? Przede wszystkim objawia jakąś prawdę o Maryi. W tym sensie są one prawdziwe.

3. Zobacz TUTAJ

J.