Arek 04.05.2006 22:36

Witam serdecznie!

Mam następujące pytanie:
Czy żydzi ,ktorzy żyją według zakonu mojżeszowego będą zbawieni przez zakon? pójdą do nieba ? Słyszeli przecież o Jezusie Chrystusie tylko, że czekają na tego który im spasuje.

Odpowiedź:

Na pewno nikt nie będzie zbawiony przez prawo (zakon) bo to Jezus jest jedynym zbawicielem człowieka. I jeśli ktoś niewierzący w Niego może być zbawiony, to też tylko przez Niego.

Czy żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa mogą być zbawieni? Bożemu miłosierdziu nie można stawiać barier. Ale - jak napisano wyżej - jeśli ktoś z niewierzących w Jezusa będzie zbawiony, to zawsze przez samego Jezusa, a nie dzięki włąsnym uczynkom, wierze itd... Szerzej to zagadnienie omówiono w jedbym z artykołów z działu "Najczęściej zadawane pytania". Zobacz więc TUTAJ