Michał 03.05.2006 15:18

Mam pytanie vzy mężczyzna po rozowodzie może wstąpić do zakonu?

Odpowiedź:

Nie, gdyż jest żonaty.

J.