Nicola 03.03.2006 14:00

Mam 2 pyt.
1) Co znaczy zbawienie przez wiarę na podstawie listu do Efezjan 2,8-9. czy zatem zbawienie jest z uczynków, czy przez wiarę w Jezusa?

2}dlaczego chrzcimy małe dzieci, odkryłam że w Biblii nic nie pisze o chrzcie maluchów, tylko ludzi dorosłych? Z góry dziękuję za odp.

Odpowiedź:

Święty Jakub, pisząc o tym, ze wiara musi być poparta uczynkami, stwierdził:

"Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą". (Jk 2, 19)

Problem tkwi w tym, kiedy można powiedzieć, że człowiek wierzy. Wydaje się, że wiara nie polega na intelektualnym przyjęciu jakichś abstrakcyjnych prawd. Abraham, którego święty Paweł stawia za wzór wiary chrześcijanom, bardzo konkretnie tę swoją wiarę wyrażał. Opuścił najpierw swój dom rodzinny, potem był gotów ofiarować swojego syna Izaaka... Wiara to ufność, wiara to miłość, a nie puste potakiwanie. Mówił zresztą o tym sam Pan Jezus (Mt 7, 21-23):

"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

I gdzie indziej (Mt 25, 31-46)

"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

Święty Paweł, akcentując potrzebę wiary do zbawienia chciał tylko powiedzieć, że bez Chrystusa same nasze dobre uczynki nie mogłyby nas zbawić... To coś zupełnie innego niż zakwestionowanie wartości dobrego życia do zbawienia. Trzymanie się jakiegoś wyrwanego z kontektu zdania i ignorowanie nauczanie Jezusa w tym względzie to sekciarskie podejście do wiary...

2. Odkryłaś, ze w Biblii nic nie pisze o chrzcie dzieci.. Wybacz, ale niezbyt dokładnie ją przeczytałaś... Zobacz TUTAJ

J.