01.03.2006 14:07

"Jezus Chrystus, Syn Boży poniósł niesprawiedlwą karę, aby Bóg mógł nam przebaczyć."

Czy taka jest nasza wiara? Jezus poniósł karę za mój grzech? Bóg musiał kogoś ukarać więc ukarał Jego?

Czy to zgodne z tym co napisano w najczęściej zadawanych pytaniach?

Odpowiedź:

Hmm... Zasadniczo tak, tyle że jest to spore uproszenie. Na pewno nie można tego zdania odczytywać jako stwierdzenia, że Bóg przez ukaranie kogoś chciał ulżyć sobie w swojej złości... Dokładne wytłumaczenie znajduje się a artykule, który przytaczasz...