Grześ 18.12.2005 20:53

Proszę o podanie adresu e-mail pod który można przysłać zdjęcia dzieci uczęszczających w tym adwencie na roraty. Dziękuję.

Odpowiedź:

Chodzi o akcję Małego Gościa?

Adres Małego Gościa to: maly@goscniedzielny.pl

J.