Karola 10.12.2005 00:01

Szczęść Boże.Mam pytanie. Dlaczego św.Barbara przedstawiana jest z koroną na głowie?

Odpowiedź:

Trudna sprawa z tą koroną... Być może kiedyś uważano, że była córką królewską czy książęcą...

Najprawdopodobniej jednak pierwotnie była wieńcem na głowie. Zgodnie z 1 P 5, 4 (Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały), i Ap 22,5 (... i będą królować na wieki wieków) symbolizuje królowanie świętych z Chrytusem...

J.