Rob 08.12.2005 19:59

Dziękuję za odpowiedzi na poprzednie pytania. Już mam następne a mianowicie mam parę wątpliwości odnośnie zwiastowania..
W opisie tej sceny najpierw wspomniane jest o tym że Maria ( Maryja - ktora forma jest poprawna?) poślubiona była Józefowi, a pożniej pyta o to jak się to stanie skoro nie zna męża, czy w tym nie ma sprzeczności, bo oczywiste że ojcem Jezusa jest Bóg ale Maria nie musiała wtedy jeszcze zdawać sobie ze wszystkiego sprawy. A teraz kolejna wątpliwość czemu Anioł kazał nadać imię Jezus, skoro według ST miał byc Emanuel, przecież chyba Bóg nie zmienił zdania?

Odpowiedź:

1. Maryja to forma staropolska. Ciągle jednak ją używamy, dla odróżnienia od innych Marii...

Pytanie zapewne sprowokowane zostało przez fragment z Ewangelii Mateusza:

"Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło". (Mt 2, 18-20)

Z jednej strony Ewangelista mówi o zaślubinach Maryi i Józefa, z drugiej wspomina, że nie mieszkali razem. Jak więc było?

Według zwyczajów panujących w owym czasie w tamtym kręgu kulturowym małżeństwo zawierano w dwóch etapach. Pierwszym były zaślubiny, które dziś potraktowalibyśmy jako uroczyste zaręczyny. Od tego jednak momentu para uchodziła za małżeństwo. Drugim było przeprowadzenie się panny młodej do domu męża. Następowało ono nieco później. Wydarzenia opisane przez Mateusza miały miejsce między pierwszym a drugim etapem zaślubin.

Trudno się dziwić wątpliwościom Józefa. Ewangelista wskazuje jednak na jego wielką szlachetność: nie chciał, by Maryję skazano za cudzołóstwo. Chciał oddalić ją bez rozgłosu. Dodajmy, że prawo Mojżeszowe przewidywało możliwość oddalenia żony przez męża... Dopiero interwencja Anioła Bożego sprawiła, że postanowił zrobić inaczej.

Dalsza lektura tekstu biblijnego poucza nas, że po zbudzeniu się ze snu Józef przyjął do siebie swoją żonę. Nastąpiła tym samym druga część zaślubin. Maryja porodziła więc Jezusa, gdy była pełnoprawną żoną Józefa...

2. Imiona zawsze coś znaczą. Imię Jezus np. oznacza Bóg zbawia... Imię Emmanuel znaczy "Bóg z nami". W Jezusie Bóg naprawdę zamieszkał na ziemi. A więc w gruncie rzeczy nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Po prostu trzeba pamietać, że zapowiedź proroków niekoniecznie dotyczy samego brzmienia imienia Mesjasza, ale tego, kim naprawdę będzie...

J.