agad 06.12.2005 20:50

Czym różni się samotność od osamotnienia?

Odpowiedź:

Samotność może być stanem chwilowym. Może być też dobrowolnym wyborem. Słowo osamotnienie wskazuje na długie trwanie takiego stanu i na brak akceptacji tego stanu rzeczy przez tego, kto ów stan przeżywa...

J.