RM 05.12.2005 18:14

Czy człowiek w wieku 44 - 50 lat ma możliwość zostać księdzem? Jeśli oczywiście jest wolny, bez przeszłości i nałogów, zawsze był bardzo pobożny o b.dobrej opinii. Jeśli chce pójść tą drogą bo czuje, że powinien służyć Bogu a nie dlatego, że nie może sobie w życiu poradzić. Przeciwnie, jest dobrze usytuowany.
Jeśli tak to jaka byłaby jego droga? Do seminarium można się dostać do 30 roku życia.

Odpowiedź:

Nie ma jakiegoś prawa ustalającego górną granicę wieku, w którym można zostać księdzem. Jest to zawsze decyzja przełożonego - biskupa czy przełożonego zakonnego. Dlatego należałoby z kimś takim swoją sprawę omówić...

J.