catali 05.12.2005 16:16

dlaczego Duch Święty objawia się w Piśmie Św pod postacią gołębicy? a nie np gołębia? (pomijając ogniste języki)

Odpowiedź:

Przypomnijmy, że była to postać "niby gołębicy". Autor natchniony nie wiedział jak to "coś" (tego Kogoś) nazwać, dlatego użył porównania...
Dlaczego akurat gołębicy nie jesteśmy pewni. W starożytności przypisywano gołębicy wiele znaczeń: delikatność, jej krzyk przypominając krzyk nowonarodzonego dziecka, wysoki lot... Wszystko to może mieć tu jakieś znaczenie. Symbolizowała też ludzką nadzieję miłości, życia i zjednoczenia z Bogiem... Może tu należy szukać odpowiedzi...

Na podstawie Katolickiego Komentarza biblijnego

J.