Emilka 02.12.2005 19:39

Dlaczego Szatan zbuntował sie przeciwko Bogu skoro Biblia podaje, ze wszystko co stworzył Bóg jest dobre.

Odpowiedź:

Wiara mówi nam, że szatan nie chciał służyć. Zazwyczaj mówi się, że nie chciał służyc Bogu. Całkiem jednak możliwe, że nie chciał też służyć człowiekowi. Na ten temat nie mamy jednak danych objawienia...

Chyba jednak pytasz o to jak to możliwe, że się zbuntował... Wyjaśnijmy. W koncepcji chrześcijańskiej zło nie jest czymś co istnieje. Dokładniej: nie jest bytem, a ubytkiem. Tak jak dziura w skarpecie. Nie ma dziury bez skarpety, ale może być skarpeta bez dziury. Zło nie ma więc samoistnego istnienia. Widać je tylko na tle dobra.
W tym kontekście odpowiedź na Twoje pytanie może być taka: Bóg obdarzył szatana wolnością. Mógł wybrać dobro lub je odrzucić... Odrzucając dobro stał się zły...

J.