01.12.2005 19:25

Biblia mówi że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, natomiast Kościół uczy że Maryja nie zgrzeszyła. jak to pogodzić?

Odpowiedź:

Czy potrafiłbyś wskazać tekst Pisma, w którym jest mowa o tym, ze wszyscy zgrzeszyli? Bo odpowiadającemu wydaje się, że zwrot ten występuje w Piśmie w kontekście tłumaczenia, ze wszyscy potrzebują zbawienia (Rz 5, 12). A zbawienia Maryja też potrzebowała. Otrzymała łaskę niepokalanego poczęcia w przewidywaniu zasług Jezusa Chrystusa... Gdyby nie Jego śmierć, nie byłoby niepokalanego poczęcia, choć czasowo wydarzenia miały miejsce w odwrotnej kolejności...

J.