Dafydd 01.12.2005 14:34

Mam poważny problem.Chcę sie dowiedzieć dokładnie o stosunku Kościoła
do kary śmierci. Wiele osób mówi mi że powinna być zezwolona bo Bóg zabił więcej ludzi-Sodoma i Gomora, Plagi Egipskie. Jak sie przed tym obronić i co takim ludziom powiedzieć (to przecież katolicy)
Proszę o pomoc.

Odpowiedź:

Wysuwającym argumenty, że Bóg kogoś zabił należy zawsze przypominać, że Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka. I jakkolwiek by człowiek nie umarł jest w tym jakieś Boże przyzwolenie. Nas obowiązuje przykazanie "Nie zabijaj"...

Naukę Kościoła w tym względzie znajdziesz w Katechizmie Kościoła katolickiego 2263-2267 . Kościół nie neguje faktu, że kara śmierci może być stosowana. Ale apeluje, by ograniczyć ja do wypadków naprawdę wyjątkowych. W normalnych sytuacjach wystarczy przeciez trwałe izolowanie takich ludzi od reszty społeczeństwa...

J.