Michał 28 29.11.2005 14:58

Co znaczą dokładnie słowa w Piśmie Świętym w odnośniku, że tekst uległ skażeniu???

Odpowiedź:

Jest to informacja, że w rękopisach tekst jest na tyle różnie podawany, że właściwie nie sposób ustalić jego pierwotnej wersji...

Jeśli ktoś np. zamiast kwiaty napisze kwiataty, to błąd jest ewidentny i nie ma problemu. Jeśli ktoś w rękopisie opuścił słowo albo dodał jakieś wyjaśnienie, to porównując z innymi też łatwo dociec, jak brzmiał pierwotny tekst. Może być jednak tyle wariantów i tak trudnych do uzgodnienia, że nie da się tego zrobić. Wtedy pisze się, że tekst jest niepewny albo że uległ zkażeniu...

Ustalaniem pierwotnego tekstu zajmują się specjaliści od tzw. krytyki tekstu. Takie wydania Biblii mają charakter naukowy i najczęściej są sygnowane przez biblistów z różnych wyznań chrześcijańskich tak, że nie ma tu problemu stronniczości. Zreszta w wydaniach krytycznych umieszcza się warianty tekstu i tłumacz może wybrać ten, który jego zdaniem jest lepszy...

J.