{o} 26.11.2005 22:27

W teologii prawosławnej funkcjonuje pojęcie mytarstw. Czy podobne pojęcie lub przemyślenia w tym temacie znajdę wśród myślicieli katolickich?

Odpowiedź:

Teologia katolicka o tego rodzaju przeszkodach w osiągnięciu wiecznego szczęścia po śmierci nie mówi... Teoretycznie możnaby tak potraktować prawdę o czyśćcu. Ale przecież w czyśćcu jest się już pewnym własnego zbawienia...

Na stronie prawosławnego monasteru w Ujkowicach (TUTAJ) przytoczono niektóre wypowiedzi wizjonerów czy myślicieli katolickich, które zdają się na coś podobnego wskazywac. Wydaje się jednak, że bez problemu można je zinterpretować w duchu tradycyjnej teologii...


J.