b. 25.11.2005 15:08

Po co wierzyć?

Odpowiedź:

Może zabrzmi to trochę po kupiecku, ale... Wiara ukazuje nam wieczną trwałość tworzonego przez nas dobra. Nadaje przez to sens naszym wysiłkom, cierpieniu i śmierci...

J.