wins. 22.11.2005 13:02

W jednej z rybnickich sz.podst. jest podana taka oto definicja tolerancji:"Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia." W związku z tak rozumianą tolerancją chciałbym wiedzieć przez jakie środowiska jest ona propagowana i czy jest tak rozumiana tolerancja, warta polecenia młodym pokoleniom.

Odpowiedź:

Chyba o źródło takiej definicji tolerancji trzeba pytać tych, którzy ją podają... Ale...

Jeśli jej się przyjrzeć, to właściwie nie ma w niej nic złego. Problem z tolerancją polega dziś bowiem nie na tym, że mamy się szanować (bo mamy) ,ale na tym, że pod płaszczykiem tolerancji chce się dziś innym narzucać własne poglądy. A to już jest nie tolerancja, ale jakaś formą totalitaryzmu...

K.