Krzysztof 01.11.2005 20:39

lata kościelne podzielome zostały na A B i C . Co to znaczy?

Odpowiedź:

Chodzi o to, że mamy trzyletni cykl czytań niedzielnych. Co trzy lata w tę samą niedzielę, powtarza się to samo czytanie...

J.