01.11.2005 12:04

Skąd się wzięła Msza św w tygodniu

Odpowiedź:

Trudno odpowiadającemu wyjaśnić skąd się wzięła, ale wiadomo, że za czasów św. Augustyna (IV-V wiek) już taka praktyka istniała...

J.