23.10.2005 10:48

Pierwsza księga Samuela to tekst święty, tak więc dlaczego:
1) Dawid miał trzy żony skoro jest to wzór człowieka religijnego. Nie ma tu krytyki Dawida, a przecież nie może mieć mąż dwóch, trzech żon ani się rozwodzić …

2) Skoro czary i wróżby są krytykowane przez Kościół jako ułuda i bzdury to dlaczego wróżce z Endor udało się wywołać ducha Samuela. Skoro czary to mrzonki to dlaczego wróżce udało się wywołać ducha. Tak więc czy wróżby czary są prawdziwe czy też nie.

3) Rozdział 27: Dawid uderzając na jakąś krainę nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, zabierał trzodę, bydło, osły , wielbłądy, odzież.(..) Rozdział 30.23 Bóg ochronił Dawida. On oddał w ręce Dawida zgraję, która na nich napadła. Jeżeli nie chcę mieć z Bogiem z tego powodu nic wspólnego czy pójdę do piekła.

Odpowiedź:

1. Stary Testament nie jest pełnią objawienia Boga. W tamtych czasach doznawało ono rozwoju, stawało się coraz jaśniejsze, by swoją pełnię osiągnąć w Jezusie Chrystusie, który najpełniej objawił nam Ojca i Jego wolę.
Stąd nie można dziś jako wiążących uważać tych zasad, które postawił Bóg Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. Zwłaszcza jeśli później sam postawił nam inne wymagania. Np. dziesięć Bożych przykazań musimy odczytywać w kontekście Kazania na górze, prawo o rozwodach w kontekście Jezusowego nauczania o nierozerwalności małżeństwa...

Konflikt Jezusa z tradycyjnym judaizmem przejawiał się między innymi w Jego niezgodzie na zbyt sztywne rozumienie przykazań. Dość charakterystyczne jest też to, ze Jezus czasem odwołuje się do "początku". Wskazuje na pierwotny zamysł Boga, a prawo mojżeszowe traktuje jako ustępstwo na rzecz ludzkiej słabości. Tak jest np. w kwestii nierozerwalności małżeństwa (Mk 10)

2. Kościół nie twierdzi że czary i wróżby zawsze są nieskuteczne. Uważa, że jest to wyraz braku zaufania do Boga oraz odwoływanie się do pomocy demonów i dlatego zakazuje ich praktykowania. Tak też Stary Testament ocenia czyn Saula...

3. Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka. Czy tego chcesz czy nie. On może pozbawić cię życia pozwalając bys zachorował, ale także pozwalając Cię zabić jakiemus złemu człowiekowi... W tekstach Starego Testamentu tego typu Boże interwencje trzeba widzieć jako przejaw skuteczności Bożego działania: On nie jest Bogiem malowanym, który nic tak naprawdę nie może...

Proszę zwrócić uwagę, że gdy dziś nie widzimy jakoby Bóg ujmował się za słabszymi i pozwalał im zwyciężać z ciemięzcami, wielu ludzi też ma do Niego pretensje...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg