bibi 01.10.2005 16:39

Kto decydował o umieszczeniu poszczegulnych ksiąg w Piśmie Świętym i czym się kierowano w tym doborze? Udowodniono, że wiele biblijnych tekstów nie zostało napisanych przez przypisywanych im autorów, a jednak nie są one traktowane jako apokryfy. Dlaczego?

Odpowiedź:

Najogólniej rzecz biorąc teksty Pisma Świętego to pisma Kościoła. Uznał on za kanoniczne te, które zgodne były z Jego nauczaniem, wywodzącym się od Apostołów. Mówiąc dokładniej: aby dana księga mogła stać się Pismem Świętym musiała być zgodna z nauczaniem apostolskim.

Kanon Pisma Świętego kształtował sie latami i właściwie nie było na koniec jakiegoś oficjalnego orzeczenia Kościoła (jeśli nie liczyć tych z II tysiąclecia chrześcijaństwa). Po prostu w pewnym momencie w tej kwestii zapanowała między różnymi lokalnymi Kościołami pełna zgoda...

Więcej znajdziesz TUTAJ

J.