Freaky J... 14.09.2005 23:28

Czy wyolbrzymianie to kłamstwo ?

Odpowiedź:

Jeśli wyolbrzymianie wprowadza w błąd, to tak... Jeśli jest użyte w gatunku literackim zwanym hiperbolą (przesadnią) to nie. Wtedy bowiem odbiorca wyczuwa (powinien wyczuwać), że nie chodzi o informację dosłowną...

J.