Damian 14.09.2005 21:36

Witam :)

Jest to pytanie raczej nie konwencjonalne, ale mam nadzieję na odpowiedź :)

Jakie kroki należałoby podjęć by w dzisiejszych czasach, któreś państwo zechciało stać się monarchią?

Jaki jest obecnie stosunek kościoła do monarchii? Do dynastii rządzących?

Jak dzisiejszy kościół ustosunkował by się do takiej prośby jakiegoś państwa ?

Odpowiedź:

1. Jeśli państwo jest demokracją, to chyba takie zmiany powinien uchwalić parlament danego kraju.

2. Kościół nie popiera żadnego konkretmego ustroju państwa. W Katechizmie Koscioła katolickiego (1901) napisano:
"Jeśli władza odwołuje się do porządku ustanowionego przez Boga, to jakakolwiek "forma ustroju politycznego i wybór władz pozostawione są wolnej woli obywateli". Różne ustroje polityczne są moralnie dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do uprawnionego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi prawami osób, nie mogą urzeczywistniać dobra wspólnego narodów, którym zostały narzucone".

J.