Mietek 13.09.2005 22:42

Czy karę kościelna, np ekskomunikę lub interdykt, zaciaga się w momencie popełnienia grzechu nawet bez świadomości, że popełnienie danego grzechu łączy się z zaciągnięciem kary czy też konieczna jest świadomość, że z danym grzechem niejako "złaczona jest kara". Czy zatem ktos, kto dopuszcza się profanacji świetych postaci - wiedząc jedynie, że jest to grzech ciężki, a nie mając pojęcia o grożącej za to karze - zaciąga ekskomunikę czy też nie?
Szczęść Boże

Odpowiedź:

W kary kościelne można popaść mocą samego prawa albo mogą być one wymierzane (dekretem lub przez wyrok sądu biskupiego). W tym drugim wypadku brak świadomości, że chodzi o poważne przestępstwo może być okolicznością łagodzącą. Tyle że w przypadu profanacji świętych postaci winny zaciaga ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa (zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej). Nie ma znaczenia czy był świadom że zaciąga taką karę, czy też nie...

Stanowi o tym kanon 1367 KPK: "Kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego".