kara 13.09.2005 16:58

Szczęść Boże! Jezus powiedział, że "wielu jest powołanych, ale mało wybranych". Co to oznacza, a konkretnie do kogo się to odnosi? Czy na przykład wszyscy powołani to chrześcijanie, a wybrani to osoby konsekrowane albo powołana jest cała ludzkość, lecz tylko Ci którzy wierzą to wybrani? Jak należy interpretować te słowa? Dziękuje za odpowiedź :)

Odpowiedź:

Słowa "wielu jest powołanych, ale mało wybranych" padają w kontekście przypowieści o uczcie królewskiej (Mt 22, 1-14). Zaproszeni na nią lekceważą wezwanie, a nawet zabijają posłańców królewskich. Dlatego rozgniewany król rozkazuje wytracić zabójców i spalić ichy miasto, a potem każe sługom zaprosić na nia "wszystkich, których spotkają".

Przypowieść ta jest skierowana przeciwko Żydom. Królem jest Bóg Ojciec, Synem dla którego urządza ucztę - Jezus Chrystus. Owymi zaproszonymi na ucztę są Żydzi. Lekceważą oni zaproszenie, a Bożych posłanników - samego Syna, a później wierzących w Jego Syna - zabijają. Dlatego Bóg ich karze (Jerozolima rzeczywiście została zniszczona w 70 roku przez wojska rzymskie), a na ucztę zaprasza innych - pogan.

Słowa o które pytasz pokazują więc, że zaproszony na weselną ucztę Syna był cały Izrael. To jest tych wielu powołanych. Przyjęło to zaproszenie stosunkowo niewielu (ci, którzy spośród Żydów uwierzyli Jezusowi), stąd słowa, ze mało jest wybranych...

Dla nas, żyjących w XXI wieku słowa Jezusa są przestrogą, że odrzucając zaproszenie Boga, możemy być pozbawieni możliwości spotkania z Bogiem na uczcie w niebie...

J.