Piotr 08.09.2005 22:37

Jeżeli spowiednik nie wypowie pod koniec spowiedzi słów "I ja odpuszczam tobie grzechy...", ale wysłucha grzechów i zada pokutę, to czy spowiedź jest ważna?

Odpowiedź:

Jeśli ksiądz nie poinformował, że nie udziela rozgrzeszenia, to znaczy że go udzielił. Spowiedź jest ważna...

red.