{o} 08.09.2005 20:29

Czy nietrzymanie sie standardów W3C jest grzechem?

Odpowiedź:

Zalecenia W3C nie są prawem. Tym bardziej więc nie są prawem moralnym. Z grzechem moglibyśmy mieć do czynienia, gdyby owo niestosowanie się do standardów W3C było celowym działaniem, mającym utrudnić innym życie...

J.