evan_aug 02.09.2005 19:25

Czy były kiedykolwiek w historii cudowne uzdrowienia i objawieia które doznali protestanci?

Odpowiedź:

Sprawa jest dość skomplikowana. Otóż protestanci zasadniczo nie uznają za prawdziwe objawień, których ktoś doznał. Ale są wyjątki. Np. zielonoświątkowcy (też przecież protestanci) na pewno od czasu do czasu uznają za prawdziwe jakieś proroctwo wypowiedziane na modlitwie przez kogoś, kto - według nich - ma taki dar (dar proroctwa). Struktura tego Kościoła (upraszczając: brak jednego zwierzchnictwa), podejście do spraw doktryny (zasadniczo brak jednolitej doktryny) sprawia, że w pewnych kręgach tego rodzaju objawienie może funkcjonować jako prawdziwe słowo Boga...

A w kwestii uzdrowień... Odpowiadającemu trudno podac jakieś konkrety, ale na pewno takie się zdarzają. Przywołajmy znów przykład zielonoświątkowców, którzy do uzdrawiania (chodzi o taki dar Ducha świętego) przywiązują dość wielką wagę. Gdyby nie było wśród nich uzdrowień, to o sprawie by się nie mówiło...

J.