Agniesia 01.09.2005 15:35

Czy ksiądz może odmówić spowiedzi?

Odpowiedź:

W pewnych sytuacjach tak... Np. według prawa kościelnego aby spowiadać trzeba mieć do tego upoważnienie biskupa. Może się więc zdarzyć, że kapłan nie mający takiego upoważnienia, odmówi spowiedzi. Na pewno jednak nie zrobi tego, w przypadku zagrożenia czyjegoś życia. Tu prawo koscielne nie wymaga upoważnienia... Kapłan nie może też rozgrzeszać wspólnika grzechu przeciwko 6 przykazaniu. W tej sytuacji też musi odmówić wysłuchania spowiedzi...

Może też być tak, że konkretny ksiądz zdaje sobie sprawę, że ktoś chce się u niego spowiadać, by zamknąć mu usta. Np. proboszcz wpadł już na trop ministranta, który kradnie pieniadze z koszyka (tacy), a ten, chcąc uniknąc kary, idzie do niego do spowiedzi...

Przyczyny odmowy wysłuchania spowiedzi mogą być jednak zupełnie prozaiczne: ksiądz ma czasem inne, ważne obowiązki: odprawienie Mszy, pogrzeb, lekcje w szkole. Nie może być do dyspozycji na każde żądanie. W takich sytuacjach - jeśli trzeba - powinien wyznaczyć jakiś inny, dogodny czas...

J.