MM 08.08.2005 12:25

Czy to prawda, że Marcin Luter nie przybił w 1517 swoich tez na drzwiach kościoła? W Wikipedii znalazłem następującą informację:
"Za początek reformacji uznaje się 31 października 1517 roku; dzień, w którym Marcin Luter rzekomo przybił młotkiem swoje 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze. Mimo głębokiego utrwalenia się tego symbolu w powszechnej świadomości, w rzeczywistości zdarzenie takie nigdy nie miało miejsca, a Luter swoje tezy przesłał zwykłą drogą służbową do swoich przełożonych. Legenda ta stworzona została przez przyjaciela Lutra, Filipa Melanchtona".

Odpowiedź:

W książce Richarda Friedenthala "Marcin Luter. Jego życie i czasy" (PIW, Warszawa 1992) napisano tylko, że trwa o to spór. Nie ma to chyba jednak większego znaczenia. Ważne, że jakoś swoje tezy rozkolportował, że zaczęło się o nich mówić. A czy przybił, przykleił, czy rozdawał przechodziom do ręki (jeśli były wydrukowane) to już sprawa drugorzędna...

J.