Magda 05.08.2005 11:33

Proszę, napiszcie mi coś o mojej patronce Marii Magdalenie. Co dział się z nią po śmierci Pana Jezusa?

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

O losach Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu Jezusa nic pewnego nie wiemy...

J.