Tomek 01.08.2005 11:36

Mam pytanie związane z chrztem a właściwie z Matką chrzestną. Chciałbym żeby Matką chrzestną mojego synka została moja siostra. Czy to jest możliwe jeśli nie ma ona slubu koscielnego z powodu meża ktory jest rozwoidnikiem.

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne stawia kandydatom na chrzestnych następujące warunki:
(Kanon 874 § 1)

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

W wypadku pana siostry kłopot jest ze spełnieniem wymagań punktu trzeciego...

J.