07.07.2005 17:00

1.Czy w Niebie będzie podział na bardziej i mniej szczęśliwych - im lepszy kto był na ziemi, tym szczęśliwszy będzie? 2.Jaki cel ma gromadzenie sobie "zasług", mówi się o zasługach swiętych - zbawieni jesteśmy przez darmowa łaskę, a nie przez zasługi. 3.Czy powinnam całe życie poswięcic gromadzeniu jak największej ilości zasług?

Odpowiedź:

1. Szczęście każdego może być większe alnbo mniejsze, ale na pewno nikt nie będzie odczuwał jego braku.

2. W życiu nie chodzi o gromadzenie zasług, ale o czynienie dobra. Które to czynienie dobra zasługuje na pochwałę, na to by usłyszeć od Boga "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!" (Mt 5, 24)

Przeczytaj też co napisał św. Paweł w Kol 1, 24...

3. Człowiek powinien przejść przez życie czyniąc dobro. Najczęściej robi to bezinteresownie, nie licząc na Bożą odpłatę. Choć wie, że ją otrzyma. Bo Bóg jest sprawiedliwy...

J.