03.07.2005 19:45

Jak po śmierci trafic prosto do Nieba (bez czyścca)?

Odpowiedź:

Trzeba starać się unikać wszelkiego zła (także polegającego na zaniedbaniu dobra) i podejmować pokutę za zło już popełnione (czyli naprawiać je, podejmować się jakichś dobrych czynów, p uczynków miłosierdzia). Pomaga w tym także zyskiwanie odpustów...

J.