03.07.2005 19:44

Czy Bóg żąda od nas abysmy wyzbyli się wszelkiego przywiązania do tego świata? Czy miłośc do świata, przejawiająca się np. w podziwianiu piękna przyrody albo w zajmowaniu się sztuką jest odwracaniem się od Boga?

Odpowiedź:

Bóg chce, byśmy kochali. Jego i naszych bliźnich. Podziwianie piękna chyba pomaga w tej miłości, bo wewnętrznie uszlachetnia. W normalnej sytuacji nie jest więc odwracaniem się od Boga. Chyba że u kogoś w podziwianiu piękna wyraźnie motyw odwrócenia się od Boga się pojawia (np. u kogoś nastawionego materialistycznie).

J.