05.06.2005 13:39

Podobno kiedy dokonywał się rozłam między katolikami a prawosławnymi, prawosławni zostali objęci ekskomuniką. Czy to znaczy żę wszyscy prawosławni byli potępieni - skoro byli wykluczeni z Kościoła?

Odpowiedź:

Jak powiedziano w poprzedniej odpowiedzi sąd zawsze należy do Boga. Oczywiście formuła "poza Kościołem nie ma zbawienia" jest ważna, ale Bóg na pewno nie jest nią związany w ten sposób, że musi koniecznie odmówić zbawienia tym, którzy bez własnej winy znaleźli się poza nim....

J.