03.06.2005 19:16

Czy przed ogłoszeniem dogmatu o nieomylności papieża papieże mieli przywilej nieomylności? Czy wszystkie poglądy papieza na wiarę są słuszne, czy tez papiez tak samo jak wszyscy błądzi i szuka a tylko w przypadku gdy oficjalnie cos ogłasza ma asystencję Boga by nie popełnił błedu?

Odpowiedź:

Papież ma przywilej nieomylności, jeśli jasno swoje nauczanie jako nieomylne określa. Na pewno nie robi tego bez poważnej konsultacji z biskupami i teologami.

Przywilej nieomylności dotyczy wszystkich papieży.

J.