Ewa 04.05.2005 19:18

Dawid był: Żałującym grzesznikiem czy mściwym mężem

Odpowiedź:

Przeczytaj 1 Księgę Samuela od rozdziału 16, 2 Księgę Samuela i dwa pierwsze rozdziały z 1 Księgi Krolewskiej. Potem oceń sama...

J.