kreska 03.05.2005 21:31

czy świadek bierzmowania musi przystąpić do spowiedzi i komunii św.?

Odpowiedź:

Nie musi. Ale jak to wygląda, gdy ten, który ma być dla bierzmowanego świadkiem wiary,mimo tak ważnej okazji, woli trwać w grzechu ciężkim?

J.