03.05.2005 12:51

1.Jak pokonac lęk przed śmiercią? 2.jak pokonac nieco paniczny lęk przed wiecznym potepieniem który przeszkadza cieszyc się życiem i kazdy wybór łączy z lękiem przed błędem i jego konsekwencjami?

Odpowiedź:

Odpowiadający nie zna stuprocentowo skutecznego sposobu na lęk przed śmiercią. Jego zdaniem najlepiej uświadomić sobie, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia. Wtedy lęk przed śmiercią zmienia się w lęk przed umieraniem. A ten już łatwiej zaakceptować, przezwyciężyć...

A co do lęku przed potępieniem... Wydaje się, ze trzeba pamiętać o dwóch sprawach: najpierw o tym, że trzeba Boga traktować serio i nie lekceważyć zła, zwłaszcza grzechów ciężkich. Jeśli więc Twój lęk byłby spowodowany trwaniem w ciężkim grzechu, to słusznie się boisz, bo masz czego. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że Bóg naprawdę chce naszego wiecznego szczęścia. Aby nas zbawić zgodził się przecież na śmierć krzyżową swojego Syna. Na pewno więc nie ukarze nas wiecznym potępieniem za sprawy błahe. Z całą więc pewnością nie musisz się bać każdego wyboru. Nawet jeśli jeden będzie lepszy, drugi trochę gorszy. Bóg nie jest tyranem czyhającym na nasze upadki, ale dobrym Ojcem. Ufaj Mu... Ufaj Jemu, a nie swojej doskonałości...

J.