02.05.2005 17:56

Jeśli dobro i zło istnieją obiektywnie, to dalczego dla Izraelitów dobre było to co chrześcijanie uznają za złe (np.Zydzi stosowali zabijanie jako karę za niektóre grzechy). Przecież to to samo objawienie - Żydów i chrześcijan. Czy więc Bóg zmienia w ciągu wieków zasady moralne? Możliwe że np. kiedys to, co my uwaząmy za dobre, zostanie uznane za zło? Albo że np. zła przestanie byc antykoncepcja?

Odpowiedź:

Stary Testament nie jest pełnią Bożego objawienia. Jest jak pozbawione kropki "i". Dopiero Jezus Chrystus w pełni nas o Bogu i stawianym nam wymaganiach pouczył...

J.