magda 20.04.2005 09:50

ilu jest kardynałów w Polsce?

Odpowiedź:

W Polsce mieszka 4 kardynałów: Henryk Gulbinowicz - emerytowany metropolita wrocławski, Józef Glemp - prymas Polski, Franciszek macharski - metropolota krakowski, Stanisław Nagy - sercanin, mieszka w Krakowie.
Polskim kardynałem są też: Zenon Grocholewski - mieszka w Rzymie i jest prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, Andrzej Maria Deskur oraz Adma Kozłowiecki - mieszkający w Zambii.

Polakiem jest też kard. Marian Jaworski - metropolita lwowski, ale jet kardynałem ukraińskim.