18.04.2005 13:16

Jeden Bóg to Jahwe - Jezus nie jest Jahwe więc dlaczego można uznac Go za Boga? Jezus jest Bogiem jedynym - Jahwe?

Odpowiedź:

Imię Boże Jahwe należy do tradycji Starego Testamentu. Nie znano wtedy prawdy o Trójcy Świętej. Pełnię objawienia o Bogu (i nie tylko, także np. o życiu człowieka po śmierci) przyniósł dopiero Jezus Chrytsus, Jego Syn. Dlatego wikłanie się w rozważania o Trójcy na podstawie Starego Testamentu nie bardzo ma sens...

J.