Gość 31.10.2023 20:56

Jak odnieść się do zarzutu ateistów, że Jahwe to tylko jeden z wielu bogów panteonu politeistycznego na Bliskim Wschodzie, wokół którego został zbudowany kult później nazwany judaizmem, a jeszcze później chrześcijaństwem?

Odpowiedź:

Hm. Wykreśl z tego stwierdzenia słowo "tylko". I już masz odpowiedź. Dla jasności: chodzi o to, że tylko ten jeden Bóg z politeistycznego panteonu tamtego kręgu kulturowego okazał się Bogiem faktycznie "działającym". O czym mowa w księgach Starego Testamentu, a potem, gdy chodzi o Jezusa, już w Nowym Testamencie.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg